IMG-LOGO
IMG-BLOG

خدمات برنامه نویسی

با توجه به افزایش تولیدات صنعتی و استفاده از دستگاه های CNC در این حوزه نیاز بازار به برنامه نویسی و کار با نرم افزارهای دستگاه های CNC روز به روز افزایش می یابد ، در این راستا مهندسی آبان با توجه به سابقه برنامه نویسی خود در این زمینه ، این امکان را فراهم آورده تا در صورت نیاز به خدمات برنامه نویسی دستگاه های CNC و همینطور آموزش برنامه نویسی به پرسنل فنی آن واحد صنعتی اقدام نماید.

 خدمات برنامه نویسی  آبان
  • برنامه نویسی و آموزش برنامه نویسی در محیط ماشینکاری نرم افزار تخصصی Catia
  • برنامه نویسی و آموزش برنامه نویسی در نرم افزار تخصصی Metalix ویژه دستگاه های لیزر فایبر و پانچ CNC در زمینه Sheetmetal
  • برنامه نویسی و آموزش برنامه نویسی در نرم افزار تخصصی PowerMill
  • برنامه نویسی و آموزش برنامه نویسی ويژه دستگاه های لیزر چوب