IMG-LOGO
IMG-BLOG

دوره های آموزشی

با توجه به تغييرات پرشتاب در جهان معاصر و رقابت شديد سازمان ها براي دستيابي به منابع ثروت، توجه جدي به منابع انساني ضرورتي اجتناب ناپذير است. دراين راستا توجه به رويکردهاي نوين در امر آموزش نيروي انساني بسيار جدي است. زيرا سرمايه گذاري در امر آموزش، افزايش بهره وري نيروي انساني را بدنبال دارد. استفاده از ظرفيت هاي موجود در آموزش عالي، برگزاري دوره هاي آموزش بدو استخدام، آموزش مهارت و دانش هاي مورد نياز کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت در بهبود بهره وري نيروي انساني بسيار موثر خواهد بود. کارکنان در مسير شغلي خود به انواع آموزش ها نيازمند هستند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده و بهره وري سازماني را ارتقا بخشند.

خدمات آموزشی آبان

 • آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته نرم افزار های مطرح مهندسی مکانیک

 1. Solid Works
 2. Catia
 3. AutoCad
 4. Metalix و برنامه نویسی با آن
 5. PowerMill
 • برگزاری دوره های آموزشی استاندارد های مهندسی مکانیک
 • دوره های آموزشی طراحی تلرانس های ابعادی
 • دوره های مقدماتی و پیشرفته تلرانس های هندسی
 • دوره طراحی گیج های کنترلی
 • دوره های کیفی
 • دوره آموزشی کالیبراسیون ابعادی
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی
 • دوره های آموزشی طراحی جیگ و فیکسچر
 • تدریس و مشاوره در خصوص ساخت قالب های پلاستیک ، دایکاست ، فرمینگ ، کشش و پانچ