IMG-LOGO
IMG-PRODUCT

مهندسی تفکر

دسته محصول : کتب
دسته بندی کتب : طراحی صنعتی

از ابتدای هستی ، انسان جهت حل مشکلات خود بیشتر از روش عمودی بهره می جست . اما عمودی فکرکردن همیشه جوابگوی مشکلاتش نبود وبه دنبال تکنیک های می گشت که در این راستا او را یاری نماید .این کتاب به متخصصین رشته های طراحی صنعتی ، معماری ، گرافیک ، مدیریت و سایر علاقه مندان افقی فکر کردن را می آموزد تا با استفاده از تکنیک های ارائه شده به جواب های بهتری دست یابند . مهندسی تفکر کمک می کند که نخست ، به قدرت فکر خود اجازه صعود به آسمان ها را دهیم و سپس آن را به زمین باز گردانده و مهندسی کنیم و ...

نویسنده : محسن جعفر نیا 

انتشارات : سیمای دانش

 

آخرین محصولات