IMG-LOGO
IMG-PRODUCT

ارکونومی ، ایمنی در طراحی ابزار دستی

دسته محصول : کتب
دسته بندی کتب : طراحی صنعتی

نویسنده : چارلز کاچا

در جهان امروز علوم و فنون به سرعت در حال رشید و توسعه بوده و کشور ما نیز در همین راستا به همت تلاشگران عرصه دانشگامهای اساسی بر میدارد لذا  دسترسی به اطلاعات روز آمد در تمام زمینه های علمی به خوبی مشهود است .

کتاب حاظر یکی از بهترین منابع موجود در زمینه ایمنی و ارگونومی (مهندسی انسانی) در طراحی و انتخاب ابزار دستی بوده و میتواند بخشی از نیازهای ما متخصصین ، دانشجویان و علاقه مندان رشته های طراحی صنعتی ، مهندسی صنایع ، ارگونومی بهداشت حرفه ای و طب کاروغیر را برآورده سلزد .

آخرین محصولات