IMG-LOGO
IMG-BLOG

تضمین و کنترل کیفیت

کنترل کیفیت QA به منظور شناسایی و رفع مشکلات در محصول جهت جلوگیری از بروز تولید محصولات بی کیفیت شکل گرفته است و تئوری های آمار نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. کنترل کیفیت بر روی محصول و شناسایی و کنترل مسائل کیفی تمرکز می کند.

کنترل کیفیت شامل آزمایش کیفی نمونه ها و ارائه‌ی برداشت آماری از آن ها می باشد.کنترل کیفیت در بخش های مختلف فرآیند تولید صورت می‌پذیرد و این کنترل ها توسط افراد آموزش دیده‌ای که درگیر در فرایند هستند انجام می شود.

وظیفه کنترل کیفیت نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر درتولید اعم از کنترل مراحل خرید مواد اولیه ، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج به منظور حصول تمام ویژگی های مطلوب در محصولات این شرکت می باشد.

بطور کلی می توان کنترل کیفیت را در ۳ گام زیر خلاصه کرد:
۱ – کیفیت اندازه گیری می شود.
۲ – کیفیت با استاندارد های از پیش تعیین شده مقایسه می شود.
۳ – اقدامات موثر جهت کاهش اختلافات با استانداردها انجام می شود. 

کنترل کیفیت غالبا شامل فعالیت های عمومی می شود که اطلاعات بدست آمده و محاسبه شده در مورد فرایند را بدقت بررسی می کند و از روش های استاندارد مورد تایید برای نشر محاسبات و اندازه گیری ها، تخمین و آرشیو اطلاعات و گزارشات استفاده می کند.

تضمین کیفیت(QA) یک سیستم بازبینی بیرونی و یک سری رویه های ممیزی است که توسط افراد خارج از فرایند صورت می پذیرد. در بسیاری از اوقاتQA  فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرایند بکار می رود، اما یک برنامه تضمین کیفیت موثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت( QC ) را مورد ارزیابی قرار دهد. 

تضمین کیفیت (QA) بدین معناست که محصولات و خدمات را درست منطبق با خواستهای مشتری تحویل دهیم. بعبارتی تضمین کیفیت اجرای یکسری کنترلها بر اساس مستندات در مراحل حساس تجاری است به طوری که این اطمینان به وجود آید که دقیقاً نیازهای مشتری تأمین شده است. تضمین کیفیت را با کنترل کیفیت نباید اشتباه کرد. کنترل کیفیت به کیفیت خدمات و تولیدات شما مربوط می شود. 

تضمین کیفیت QA، سیستم کنترل ها بر اساس مستندات در داخل سیستم شماست به طوری که هیچگاه مشتری خود را از دست ندهید. به عبارت دیگر تضمین کیفیت احتمال بروز خطا را که موجب ایجاد ضرر برای شما و مشتری شما می شود از بین می برد. ضرری که ممکن است از منافع مشتری بکاهد یا حسن شهرت شما را از بین ببرد.

در این راستا آبان خدماتی را ارائه می دهد :

 

خدمات کیفی آبان

 

  • ارائه مشاوره جهت اخذ استاندارد های بین المللی
  • استاندارد های بین المللی 2015-9001
  • OHSAS-HSE18001-14001 از Cb داکس آلمان
  • دوره های کیفی PFMEA-FMEA-5S-APQP-SPC-MSA
  • کالیبرلسیون ابعادی
  • ممیزی داخلی